Puheenvuorot

Anni Järvitalo

Maisema-arkkitehti

Koulupihan suunnittelussa on tärkeää ekologisten ja ihmisläheisten arvojen yhteensovittaminen.

Tutustu aiheeseen

Arto Nykänen

Koulukulttuurin uudistaja

Yhteisöllinen, myönteinen toimintakulttuuri vahvistaa sosiaalisia suhteita, oppimista ja hyvinvointia.

Tutustu aiheeseen

Hanne Nyman

Kouluttaja ja yrittäjä Hannelandia

Leikki astuu ulos laatikosta – on kuvaileva ja kertova nimitys tavalle luoda varhaiskasvatukseen pedagogisesti jäsennelty, lapsilähtöinen ja mielenkiintoinen leikkiympäristö.

Tutustu aiheeseen

Heidi Syväoja

Tutkija

Tulosten mukaan liikunta on myönteisesti ja ruutuaika käänteisesti yhteydessä koulumenestykseen ja tiettyihin kognitiivisen toiminnan osa-alueisiin.

Tutustu aiheeseen

Janne Järvenpää

Yrittäjä, Rs Parks Oy

Mikä saa ihmiset liikkumaan, käymään uudestaan sekä miten aktiviteetit tulee sijoittaa, jotta tilasta saadaan toimiva ja turvallinen?

Tutustu aiheeseen

Jukka Sinnemäki

Luokanopettaja

Hyvinvointi on oppimisen perusta. Miksi puhun niin paljon hyvinvoinnista, johtuu siitä, että se on niin vahvasti kytköksissä oppimiseen. Hyvinvointi auttaa kohtaamaan elämän vaikeuksia ja vastoinkäymisiä.

Tutustu aiheeseen

Markku Lang

Pedagoginen suunnittelija

Lisätyn todellisuuden käytön tavoite voi olla myös liikunnallinen. AR on uusi oppimisympäristö ja sen käyttö tukee kokonaisuuksien hallintaa ja oppiainerajat ylittävää osaamista.

Tutustu aiheeseen

Pekka Paappanen

Rehtori, Hauhon yhtenäiskoulu

Koulupihan ei tule olla liian turvallinen. Jos kaikki sotkemisen ja kastumisen mahdollisuudet otetaan pois, piha muuttuu tylsäksi.

Tutustu aiheeseen

Tiina Mäkelä

Tutkijatohtori

Osallistamalla lapset suunnitteluun voidaan parantaa oppimisympäristöjen laatua, edistää demokraattista toimintakulttuuria, ja tukea sekä oppimista että hyvinvointia.

Tutustu aiheeseen