Koulupihan suunnittelu

Päiväkodin ja koulun sijainti, tontin lähtökohdat sekä rakennuksen muoto ja sijainti tontilla on otettava huomioon koulupihan suunnittelussa. Kaupungissa tarve luontokosketukselle on entistä tärkeämpää. Jos tontti on ahdas, on tärkeää heti aluksi tutkia mahdollisuuksia hyödyntää lähiympäristössä olevia puistoja ja metsiköitä. Ahtaalla tontilla voidaan harkita toimintojen sijoittamista rakennuksen katollekin.

Aluksi selviteltäviä asioita ovat:

 • tontin koko suhteessa käyttäjäryhmän ikään ja kokoon (isoissa monitoimitalohankkeissa tärkeää)
 • ulkotilojen muiden käyttäjäryhmien tarpeet
 • pienilmasto: aurinkoisuus, tuulisuus ja ilmansuunnat
 • luonnon omat lähtökohdat: topografia, maaperä, avokalliot ja muut luonnonelementit
 • olemassa oleva kasvillisuus sekä sen hyödyntäminen ja kulutuksen kestävyys
 • vesiolosuhteet: hulevesien hallinta ja johtaminen tontilla sekä lähiympäristössä
 • kulkuyhteydet ja saapumissuunnat
 • ympäristöakustinen selvitys (melu ja tärinä)
 • viher- ja liikunta-alueet, sijoittuminen viheralueverkostossa
 • maisema-, luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot​.

Lähde: RT103084

Telineiden ja varusteiden sijoittaminen koulun pihalle

Tiedämme, että lapsen liikunnallisen kehittymisen kannalta reaktiokyvyn, suuntautumiskyvyn, rytmikyvyn, tasapainokyvyn, erottelukyvyn, yhdistelykyvyn sekä sopeutumiskyvyn kehittäminen on tärkeää. Itsensä hahmottavalla ja tunnistavalla lapsella on paremmat valmiudet muiden kanssa toimimiseen ja hyvät fyysispsyykkiset valmiudet mahdollistavat myös oppimisen ilon. Pelkällä tekemisellä ei välttämättä saavuteta kuitenkaan oppimisen iloa, vaan se on tutkitusti seurausta oikea-aikaisesta ja oikeassa järjestyksessä tehdyistä asioista.

Piha-alue on koululle toiminnallisesti tärkeä, ja sen tulee toimia sekä oppilaiden ulkoilutoiminnassa että opetuskäytössä. Yksi vahvimpia kouluun liittyviä trendejä tällä hetkellä on oppilaiden koulupäivän liikunnallistaminen, ja piha-alueen merkitys monipuolisten ulkoliikuntamahdollisuuksien mahdollistajana korostuu.

Varhaiskasvatuksen ja esikoulun piha-alueen toiminnallisuuksien suunnittelussa kannattaa huomioida lasten motoristen perustaitojen, erityisesti tasapainotaitojen ja liikkumistaitojen kehittäminen. Motoristen perustaitojen voimakkainta kehittymisaikaa on ikävaihe 2–7 vuotta, minkä vuoksi on tärkeää, että piha-alue tukee erityisesti näiden taitojen kehittymistä.

Alkuopetuksen pihan rakenteen pitäisi mahdollistaa oppimisen valmiuksien oikea-aikainen tukeminen. Tasapainoharjoittelusta olisi hyötyä myös ikäihmisille, koska heillä on enenevissä määrin tasapainovalmiuksien alenemaa, joka johtaa yllättävän nopeasti liikkumattomuudeksi ja eristäytymiseen.

 

Välineiden ja toimintojen ”ikäjärjestys” olisi hyvä siis ottaa huomioon pihaa suunnitellessa. Tässä lyhyesti ohjeet:

 

 1. TASAPAINO: pyöriminen oman kehon ympäri
 2. TASAPAINO: eteen-taakse tasapainoilu – pyöriminen suhteessa ympäristöön
 3. KARKEAMOTORIIKKA: ristikkäisyys, syvyyden hahmottaminen
 4. TAITOMOTORIIKKA: käden taidot, tuntoaistin aktivoiminen
 5. VISUOMOTORIIKKA: silmän-käden-jalan yhteistoiminta
 6. RYHMÄMOTORIIKKA: yhteistoiminta
 7. MONIMOTORIIKKA: tilallinen hahmottaminen – taito-osaaminen

Animaatio välineiden ja toimintojen ”ikäjärjestyksestä”.

Toteutus: Markku Lang

Pihasuunnitelman lukuohje

Tämän sivuston kohdassa Pihasuunnitelmia löytyy paljon upeita suunnitelmia virikkeeksi omaa hankettanne varten. Oman hankkeen kohdalla suunnitelmien lukemisen taito on erityisen tärkeää.

Miten arvioida tai lukea suunnitelmia tai omaa pihahanketta?

Päiväkotien sekä koulurakennusten sisä- ja ulkotilojen tulee soveltua varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Ulkotilat ovat merkittäviä arjen toimintaympäristöjä, ja ne suunnitellaan virikkeelliseksi ja turvalliseksi oppimista, vuorovaikutusta ja tervettä kasvua tukevaksi ympäristöksi. Ulkotilat ovat oppimisen paikkoja ja oppimisen kohteita, jotka tarjoavat paikan myös virkistäytymiselle, liikunnalle, leikille sekä rauhoittumiselle kaikkina vuodenaikoina, ja tukevat merkittävästi lasten ja nuorten psyykkistä sekä fyysistä hyvinvointia.

 

Tässä seuraavaksi löydät pihasuunnitelmien arviointia varten suuntaa antavaa muistilistaa.

 

Koulun tontti​

 1. Löytyykö suunnitelmasta koulun tontilta (tai sen välittömässä läheisyydestä) pallokenttä?
 2. Soveltuuko kenttä myös yleisurheiluun (onko siinä useampia suorituspaikkoja)?
 3. Onko tontilla (tai sen välittömässä läheisyydessä) talvisin luistelukenttä (luistinrata)?
 4. Onko tontilla (tai sen välittömässä läheisyydessä) talvella hiihtomaa (latuja, mäenlaskupaikkoja yms.)
 5. Onko tontilla (tai sen välittömässä läheisyydessä) biologian, maantiedon ja ympäristöopin oppituntien pitoon soveltuvia alueita (puistoa tai metsää, vettä, niittyä yms)?
 6. Onko tontilla helppoa hyödyntää luontoa ja muuta rakennettua ympäristöä?
 7. Onko tontilla tulentekoon soveltuva paikka rakenteineen (tulisija)?
 8. Onko tontilla on ulkoauditorio ja ulko-opetuspaikkoja?
 9. Onko tontilla sääasema (esim. sadevesimittari,minimi-maksimilämpömittari)?
 10. Onko tontilla lumiveistosten ja ympäristötaiteen tekemiseen soveltuva alue?
 11. Onko tontilla kompostori ja jätteiden lajitteluun (paperi, pahvi, lasi) kuuluvat varusteet?

Rakenteellinen turvallisuus

 1. Onko sisäänkäyntejä riittävästi ja niiden kautta pääsee ulkoa suoraan eri kerroksissa oleviin toiminnallisiin tiloihin.?
 2. Johtaako kouluun useita kevyelle liikenteelle ja ajoneuvoliikenteelle tarkoitettuja väyliä ja liittymiä?
 3. Onko sisäänkäynnit sijoitettu siten, että ne ovat helposti löydettävissä ja valvottavissa?
 4. Onko piha helposti valvottavissa ulkoa ja sisältä?
 5. Auttaako ikkunoista olevat näkymät tilojen ja ympäristön hahmottamista?
 6. Mahdollistaako kulkureitot nopean poistumisen rakennuksesta ja vastaavasti pikaisen suojautumisen ulkoa sisätiloihin?
 7. Onko polkupyörille ja muille oppilaiden kulkuvälineille omat pysäköintialueet/paikat?
 8. Ovatko autot omalla erillisellä pysäköintialueella,joka on selvästi merkitty (liikennemerkein)?
 9. Ovatko oppilaiden ja autojen kulkuväylät/huoltoliikenneväylät erikseen toisistaan?
 10. Onko lumen ja jään putoaminen katolta välituntipihalle estetty asianmukaisin estein?

 

Välituntipihan kalusteita ja varusteita

 1. Onko pihalla sadekatos (tai sadekatoksia)?
 2. Onko portaat suojattu sateelta?
 3. Onko pihalla erilaisia kiipeilytelineitä?
 4. Onko pihalla erilaisia keinuja?
 5. Onko pihalla liukumäki (tai liukumäkiä)?
 6. Onko pihalla palloseinä (tai palloseiniä)?
 7. Onko pihalla temppuilualue (esim. parkour)?
 8. Onko pihalla ulkoruokailupaikkaa (tai paikkoja)?
 9. Onko pihalla ulkokuntoiluun soveltuvia varusteita?
 10. Onko pihalla koripallon ja katukoriksen pelaamiseen soveltuva alueita koritelineineen?
 11. Onko pihalla varusteita erilaisiin golf- ratoihin (jalkapallo, frisbee jne.)?
 12. Onko pihan päällysteeseen maalattu erilaisia leikkeihin ja peleihin liittyviä kuvioita?

Eri liikennevirtojen erottaminen tontilla

Animaatio: Markku Lang