Tiina Mäkelä

Osallistamalla voidaan edistää hyvinvointia

Olen Tiina Mäkelä, tutkijatohtori Koulutuksen tutkimuslaitokselta Jyväskylän yliopistosta.

Tutkimukseni kohdistuu oppimista ja hyvinvointia tukevien oppimisympäristöjen yhteissuunnitteluun. Väittelin vuonna 2018 Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Suunnitteluviitekehys ja periaatteita oppimista ja hyvinvointia edistävien oppimisympäristöjen yhteissuunnitteluun”.

Osallistin tutkimuksessani oppimisympäristöjen suunnitteluun lapsia ja nuoria Suomesta ja Espanjasta. Yhdistin kyselyaineiston keruun yhteissuunnittelutyöpajoihin, joissa askarreltiin peruskoululaisten kanssa oppimisympäristöjen pienoismalleja erityisesti hyödyntäen kierrätysmateriaalia. Lisäksi tein ryhmähaastatteluja, joissa osallistujat pääsivät esittelemään luomuksensa. Lukiolaiset tekivät puolestaan 3D-mallinnuksia tilojen uudelleensuunnittelun tueksi. He saivat äänestää suosikkisuunnitelmiaan ja esittää toivomuksia uusille tiloille.

Tämän empiirisen aineiston ja aiemman tutkimuskirjallisuuden pohjalta loin LED eli ”Learning Environment Design” viitekehyksen oppimisympäristöjen yhteissuunnittelun tueksi. Viitekehys auttaa tasapainottamaan yhteisöllisyyteen ja yksilöllisyyteen, mukavuuteen ja terveyteen sekä uudenaikaisuuteen ja perinteisyyteen liittyviä oppimisympäristöjen piirteitä.

Lisäksi kaiken keskiössä on joustavuuden ja toimivuuden vaatimukset. Aktiiviseen oppimisympäristöön liittyen oppimisympäristön suunnitteluun osallistuneet oppijat toivoivat erityisesti mahdollisuuksia liikkua ja hyviä ulkotiloja. Myös luonnon läsnäolo oli osallistujille tärkeää.

Toisaalta he pitivät tärkeänä, että oppimisympäristöissä on myös mahdollisuuksia levätä. Terveyttä tukevien ympäristöjen lisäksi haluttiin mukavia huonekaluja ja tiloja. Vastaavia vaatimuksia oppimisympäristöille nousee myös muussa tutkimuskirjallisuudessa.

Tutkimus vahvisti myös ymmärrystä oppijoiden osallistamisen vaikutuksista. LED-viitekehys ja suunnitteluperiaatteet tukevat osallistavaa suunnittelua, jolla voidaan

 1. parantaa oppimisympäristöjen laatua, esimerkiksi tekemällä niistä oppijoille sopivampia ja miellyttävämpiä
 2. edistää demokraattista toimintakulttuuria
 3. tukea sekä oppimista että hyvinvointia; suunnittelu jo itsessään on mielenkiintoinen oppimisprosessi, jossa rakennettua ymmärrystä voidaan sitten soveltaa käytäntöön.

Vuonna 2020 aloitimme Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittaman tutkimuksen ”Oppimista ja hyvinvointia tukevien oppimisympäristöjen yhteissuunnittelu peruskouluissa”. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus osallistaa oppijoita ja opettajia oppimisympäristöjen suunnitteluun. Tutkimuksessa sekä edelleen kehitetään työkaluja yhteissuunnitteluun että tuotetaan tietoa opettajien ja oppijoiden oppimisympäristö-preferensseistä.

Toivottavasti nähdään vielä näissä merkeissä!

Julkaisuja

 • Mäkelä, T. (2019). Suunnitteluviitekehys ja periaatteita oppimista ja hyvinvointia edistävien oppimisympäristöjen yhteissuunnitteluun. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin, 29 (1), 10-18.
 • Mäkelä, T. (2018). A design framework and principles for co-designing learning environments fostering learning and wellbeing. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 603. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7332-2
 • Mäkelä, T., Lundström, A., & Mikkonen, I. (2015). Oppimistilojen yhteissuunnittelua: opiskelijat aktiivisina osallistujina. S. Nenonen, S. Kärnä, J.-M. Junnonen, S. Tähtinen, & N. Sandström (Toim..), Oppiva kampus: how to co-create campus? (s. 272-287). Tampere, Finland: Suomen Yliopistokiinteistöt. https://sykoy.fi/wp-content/uploads/OPPIVA-KAMPUS-2015-Nenonen-et-al..pdf
 • Innovatiiviset oppimisympäristöt tutkimusalue https://www.jyu.fi/it/en/research/research-areas/cognitive-science-and-educational-technology/ile
 • ”Oppimista ja hyvinvointia tukevien oppimisympäristöjen yhteissuunnittelu peruskouluissa”: Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) rahoittama hanke (2020–2022) Ks. Sihvonen, Marjatta (2020). ”Uusilla työkaluilla parempaan kouluun”. Polemiikki (s.14-17). https://kaks.fi/wp-content/uploads/2020/09/polemiikki_3_2020.pdf

Tutkijatohtori

Tiina Mäkelä

 

 • Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto
 • tiina.m.makela(at)jyu.fi
 • +358 (0) 40 805 4784

Motto

”Oppimista ja hyvinvointia voidaan tukea suunnittelemalla yhdessä oppimisympäristöjä”