Jukka Sinnemäki

Kohtaa lapsi kunnioittavasti ja innostu hänen tarinastaan!

Hyvinvoinnin merkitys lapsen oppimiselle ja hänen tulevaisuutensa rakentamiselle on globaalisti tiedostettu ja siihen on alettu vahvasti panostamaan. Uskon, että nyt ja lähivuosina hyvinvoinnin oppiminen tulee entisestään korostumaan lapsen elämässä keskeisenä tulevaisuustaitona. Laaja-alaisen osaamisen taidoissa itsestä huolehtiminen ja arjen taidot korostuvat perusopetuksessa ja arjen monissa tilanteissa.

Turvallisessa ympäristössä lapsi uskaltaa näyttää tunteitaan ja myös pahaa oloaan. Lisäksi hyvinvoinnin näkökulmasta terve ja turvallinen ympäristö on välttämätön lapsen oppimisen ja tasapainoisen kehittymisen kannalta. Liian usein hyvinvoinnista puhutaan vasta kun asiat ovat jo huonosti.

Lapsen tulee saada toistuvasti vahva kokemus siitä, että olen tärkeä sekä yksilönä ja yhteisön jäsenenä.

Kokemuksia ja elämyksiä lapsi saa kun tehdään paljon. Näin opitaan onnistumaan mutta myös tulemaan toimeen epäonnistumisen kanssa. 

Monesti kouluja ja opetusta syytetään oppilaiden luovuuden, innostuksen ja motivaation sammuttajana. Näin ei tarvitse olla. Koululla ja koulun ympäristöllä on iso mahdollisuus olla positiivisesti vaikuttamassa lasten ja nuorten elämään. Oma luokkani toimii esimerkkinä, kuinka oppilaiden luova ajattelu ja aktiivinen osallistuminen voidaan huomioida mielekkäämmän toimintaympäristön kehittämisessä. 

Turvallisen oppimisympäristön kautta on helpompi olla vahvistamassa lapsen persoonaa ja identiteettiä. Koulun seinät ja tilat ovat tärkeät, mutta merkityksellisempää on lapsen kokemus koulupäivästä.

Koulupäivien liikunnallistaminen on tutkitusti tuonut hyviä tuloksia. Tänä päivänä lasten elämä on täynnä monenlaisia ärsykkeitä, jotka selvästi vaikeuttavat rauhoittumista sekä keskittymiskykyä. Jatkuva ärsykkeiden määrä lisäksi passivoi luovuutta sekä omatoimisuutta. Siksi on tärkeää, että koulussakin harjoitellaan kognitiivisia taitoja parantavia asioita. Edelleen on välttämätöntä opetella pysähtymään ja kokea turhautumista tai tekemisen puutetta.

Esimerkiksi luokassamme pidetyt teetorstait eli lukutunnit ovat toimineet loistavasti rauhoittumisen hetkinä ja lukuinnostuksen lisääjinä.

Kannustankin meitä kaikkia olemaan aktiivisesti mukana lasten arjessa –siitä välittyy vahva viesti, että olemme kiinnostuneita heidän elämästään.

Hyvinvointi on oppimisen perusta. Puhun niin paljon hyvinvoinnista, koska se on niin vahvasti kytköksissä oppimiseen. Hyvinvointi auttaa kohtaamaan elämän vaikeuksia ja vastoinkäymisiä.

WHO:ta mukaillen:

”Ihanteena on, että koulu voisi olla paikka, jossa koko koulun toiminta edistää fyysistä, sosiaalista ja emotionaalista hyvinvointia. Näiden tarpeiden toteutuessa oppilailla on mahdollisuus hyödyntää koulutusta. Kaikki voittaa, kun koulu edistää terveyttä. (WHO 2000.)

Luokanopettaja

Jukka Sinnemäki

  • Väitöskirjatutkija JKU (Johannes Kepler Univercity Linz, Austria) 2021–
  • ’STEAM in Motion’ International Erasmus+ project, 2020–2023,
  • Global Teacher Prize finalist 2018, Dubai
  • Global Teacher Prize winner 2019, New Delhi
  • Finnish Education Expert
  • Recently chosen one of the 75 of the world’s most progressive thinkers

jukka.sinnemaki@kristillinenkoulu.fi

 

Motto

”Learning happens when you see the unseen in every child”