Virikemateriaali

Pihasuunnitelmia

Katso lisää

Ulkokuvia

Katso lisää

Sisäkuvia

Katso lisää

Tarjoumia

Oppimisympäristöjen kokonaisuus sisältää eri-ikäisille ihmisille erilaisia tarjoumia. Lapsen kasvua ja kehitystä tukevan koulupihan suunnittelu on vaativa tehtävä, koska pihan tarjoumien tulisi vastata eri-ikäisten lasten tarpeisiin. Lapsi ja nuori elää fyysisen kasvun ja motorisen kehityksen, ajattelun, muistin ja oppimisen rakentumisen sekä tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen harjaantumisen aikaa. (Nurmi & Salmela-Aro 2002, 55).

Lapset eivät välttämättä löydä itsenäisesti kaikkia ympäristönsä tarjoumia vaan tarvitsevat muiden lasten tai aikuisten apua. Toisaalta lapset löytävät usein aikuisten hämmästykseksi ympäristössään yllättäviäkin tarjoumia (Kyttä 2003, 81).

Koulusuunnittelu on kokonaisvaltaista ja hyvään lopputulokseen pääsemiseksi myös moniammatillisen yhteistyön tulos. Kokonaisvaltaisuus tarkoittaa sitä, että kouluja on suunniteltava työn- ja päivän kulku laajasti huomioiden. Silloin suunnitellaan oppimaisemaa eli oppimisympäristöjen kokonaisuutta.

Lisää tietoa koulupihan merkityksestä ja kokemuksesta perusasteen alakoulun oppilaalle voit lukea Päivi Vesalan väitöskirjasta.

Päivi Vesala (2016, 201) toteaa: ”Tutkimukseni mukaan alakoululaisen koulupihasuhde perustuu yksilölliseen tarjoumaherkkyyteen ja paikkojen käyttötapojen jatkuvaan muunteluun (place making).”

Opettajatkin voivat näyttää tässä esimerkkiä hoksauttamalla erilaisia mahdollisuuksia pihalta vaikka käyttämällä niitä itse Tärkeää on myös tarjota kaikille tunne siitä, että täällä saa tehdä, huolehtia, muokata ja parantaa.

Katja Rajala löysi väitöskirjassaan (2021) subjektiivisen sosiaalisen aseman ja liikkumisen väliltä yhteyden. Näyttää siis siltä, että tarjoumien löytyminen, hyödyntäminen ja muokkaaminen auttaa saamaan positiivisia paikkakokemuksia. Tämä lisää muun yhteisöllisyyden mukana sosiaalista pääomaa, mikä puolestaan rohkaisee aktiivisuuteen.

Koulupihan potentiaaliset ja toteutuneet tarjoumat Kyttää (2003, 57) ja Vesalaa (2016, 9) mukaillen.

Virikemateriaalia

Tämän sivuston yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on tarjota virikkeitä koulun suunnitteluun aktiivisen oppijan näkökulmasta. Keräämällä vihjeitä eri puolella Suomea olevista mielenkiintoisista ja luovista ratkaisuista sekä käymällä paikan päällä dokumentoimassa ja tuomalla kuvia aktiivinen oppimisympäristö- palveluun yritämme auttaa teitä hankkeissanne.

Toivomme, että kun olette tämän sivuston virikkeiden avulla tai ilman kehittäneet uusia, oppilaita aktivoivia oppimisympäristöjä, jaatte niitä myös eteenpäin. Voit ottaa yhteyttä meihin.