Janne Järvenpää

Uusien taitojen äärellä

Yksilön suhde liikuntaan muodostuu lapsuuden ja nuoruuden toimintaympäristössä. Koti, leikkipuistot ja lähiluonto ovat monelle ensimmäisiä liikuntaympäristöjä. Kaupungistumisen myötä koulun tarjoaman liikuntaympäristön merkitys korostuu ja se koskettaa jokaista suomalaista lasta.

Kouluille onkin asetettu kovat tavoitteet. Oppilaat kasvatetaan liikunnan avulla omaksumaan fyysisesti aktiivinen elämäntapa. Koulun liikunnalla myös edistetään terveyttä ja vireyttä sekä tuetaan oppilaiden sosiaalista ja eettistä kehitystä. Tavoitteiden saavuttamiseksi koulujen liikuntaympäristöjen pitää pysyä liikuntakulttuurin muutoksessa mukana.

Olen päässyt seuraamaan aitiopaikalta liikuntakulttuurin murrosta kohta 20 vuoden ajan aloittaessani yrittämisen vuonna 2004 lumilautareilien valmistamisella hiihtokeskuksille. Vuosien varrella olen ollut mukana suunnittelemassa ja rakentamassa sekä sisätiloihin että ulos mitä erilaisimpia suorituspaikkoja sisäaktiviteettipuistoista lähiliikuntapaikkoihin.

Kymmenen viime vuoden aikana muutos on ollut kiihtyvää: perinteiset yksilölajit ovat saaneet väistyä ja tilalle on tullut uusia lajeja kuten trampoliini, scoottaus ja muut taitoliikuntalajit. Liikunnalle annetaan uusia merkityksiä, ovat kovassa nousussa. Uusille lajeille ominaista on omaehtoinen liikkuminen, ja taidokkaasta temppuilusta onkin tullut nykyliikuntakulttuurin yksi erityispiirre, jota jaetaan sosiaalisessa mediassa ilman viiveitä ympäri maailmaa.

Mitä kouluympäristöstä pitäisi löytyä, jotta se vastaisi monipuoliseen tarpeeseen?

1. Runsas lajivalikoima liikuntaopetuksessa

Koulujen liikuntasalit tulee suunnitella palvelemaan perinteisten lajien lisäksi myös uusien lajien harrastajia. Muokattava, hyvin suunniteltu liikuntasali muuntautuu salibandy-kentästä monipuoliseksi taitoliikuntasaliksi, josta löytyy niin laadukkaat trampoliinit kuin parkour-esteetkin. Liikuntasali on käytössä myös välituntiliikunnassa sekä varattavissa kerhoille ja harrasteryhmille kouluaikojen ulkopuolella.

Monipuolisen liikuntasalin lisäksi opettajilla on käytössään laaja liikuntakirjasto, josta löytyy liikkeitä eri suorituspaikoille ja joka opastaa uusien lajien pariin. Liikuntakirjasto tarjoaa oppilaille kehityspolun taitojen karttuessa koko kouluajalle.

 

2. Matalan kynnyksen välituntiliikuntaa

Välituntiliikunnan tulee olla omaehtoista, omista kiinnostuksen kohteista lähtevää liikuntaa. Perinteisten lajien ja pallopelikenttien lisäksi esimerkkiratkaisuna voi olla koulupihan yhteyteen tehty taitoa ja koordinaatiota kehittävä seikkailurata tai vaikkapa Boulder-kiipeilyseinä.

 

​3. Hyvät puitteet eivät kuitenkaan itsessään riitä, vaan niitä tulee ylläpitää ja kehittää sekä tarjota päivittyvää liikuntasisältöä niiden käyttäjille.

Puheenjohtaja RS Parks

Janne Järvenpää

Projektit ja referenssit

  • 2004–2020 Reiliseppo -reilejä yli 60 hiihtokeskukseen
  • 2006–2012 Rinnepäällikkö, Ukkohalla, Pikku-Syöte
  • 2012 Angrybirds Vuokatti Freestylehall
  • 2013–2020 sisäaktiviteettipuistojen sisältöjä ympäri Suomen
  • 2018 Reenis – luova liikuntasali, Oulu
  • 2013–2023 yli 50 kiipeilyseinä-, skeitti- ja erikoisrakentamisprojektia

janne@rsparks.fi

 

Motto

Steel holds – rauta kestää!