Hanne Nyman

Leikki astuu ulos laatikosta!

Leikki astuu ulos laatikosta on kuvaileva ja kertova nimitys tavalle luoda varhaiskasvatukseen pedagogisesti jäsennelty, lapsilähtöinen ja mielenkiintoinen leikkiympäristö.

Ajattelen tilaa kertomuksena, joka kertoo aina tarinaa. Tarina tuo ilmi, mitä tilan suojissa tehdään tai millaista toimintaa se tarjoaa. Tarinan kautta luodaan kuvaa henkilöstön pedagogisesta työotteesta ja kerrotaan, millaista toimintaa ryhmässä lasten kanssa varhaiskasvatuksen arjessa toteutetaan.

Leikki fyysisenä oppimisympäristönä ja osana tilaa nousi pedagogisen kiinnostukseni kohteeksi toimiessani koordinaattorina Opetushallituksen rahoittamissa Innovatiiviset oppimisympäristöt -hankkeissa vuosina 2017–2019.

Päiväkotien fyysinen tila ja leikkiympäristöjen konkreettinen kehittäminen oli osa oppimisympäristön kehittämistä. Näkemys tilasta osana pedagogiikkaa oli kuitenkin lähtökohdiltaan epäselvä. Tilojen merkityksestä tai niiden tietoisesta luomisesta ei keskusteltu. Tilat yksinkertaisesti olivat tai niitä sisustettiin henkilöstön mieltymysten mukaisesti.

Fyysinen tila näyttäytyi toiminnoiltaan usein jäsentymättömänä, eikä niissä huomioitu leikkiä materiaalien tai innostavuuden näkökulmasta. Puheissa kuului vahvasti asenne, ettei leikkiympäristö saanut olla liian valmis ja siivouksen näkökulma korostui paljon. Samalla lasten lisääntyvä levoton käytös ja leikkitaitojen heikkeneminen huoletti puheissa monia ammattilaisia.

Hannelandian yrittäjänä toteutetetun koulutustoiminnan myötä olen alkanut oivaltaa, ettei suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ole täysin ymmärretty fyysisen ympäristön potentiaalia pedagogisena resurssina.

Kokemukseni mukaan leikkiympäristön luomisen suurena haasteena on ollut löytää tasapaino valmiiksi jäsennellyn ympäristön ja sen muunneltavuuden välille. Leikkiympäristöä koskeva tutkimus on kuitenkin osoittanut, että fyysisellä ympäristöllä on merkitystä sekä lasten että aikuisten toimintaan.

Aikuisilla on ensisijainen vastuu lasten fyysisen leikkiympäristön laadusta: tila kutsuu lasta luokseen, ohjaa ja sitouttaa toimintaan tai pahimmillaan estää sitä. Varhaiskasvatussuunnitelman 2018 perusteiden mukaan oppimisympäristön rakentaminen sekä luominen pohjautuvat varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määriteltyyn arvopohjaan sekä käsitykseen lapsesta, lapsuudesta ja oppimisesta.

Minkälaista kuvaa luomme lapsuudesta ja leikistä, ellemme panosta tietoisesti niihin edellytyksiin, jotka tutkimusten mukaan vaikuttavat lapseen kokonaisvaltaisesti? Tästä lähtökohdasta lähdin luomaan tuoretta ja pedagogista näkökulmaa varhaiskasvatuksen leikki- ja oppimisympäristöihin.

Video Hannelandian Sipoossa toteuttamista leikki- ja oppimisympäristöistä Hannelandian YouTube-kanavassa.

Kouluttaja ja yrittäjä Hannelandia

Hanne Nyman

  • Varhaiskasvatuksen opettaja
  • Varhaiskasvatuksen kouluttaja / Hannelandia
  • Tornion malli 2018-2021
  • Tammelan malli 2019-2021
  • Opetushallituksen rahoittamat Innovatiiviset oppimisympäristöt – hankkeet
  • Rauma 2017 – 2018
  • Uusikaupunki 2018
  • Orivesi 2018-2019
  • Sipoo 2019-2020
  • Sipoo 2019 – 2021 Koko kunta leikkii – 3 vuotinen kehittämisohjelma

info@hannelandia.fi

044 592 8921

www.hannelandia.fi

Instagram: ​@hannelandia

 

Motto

“Mikään ei muutu, jos mitään ei muuta!”